ALMACEN DE OBRA

  • ENTRADAS DE ALMACEN
  • SALIDAS DE ALMACEN
  • TRASPASOS DE ALMACEN
  • CIERRES DE ALMACEN
  • INVENTARIO DE MATERIALES
  • KARDEX EN LA OBRA
  • CONTABILIZACION DEL ALMACEN DE OBRA